Materials d'ajuda

Aplicació que permet veure escrita en lletres qualsevol xifra i, al mateix temps, escoltar-ne la pronúncia en valencià.

Informació lingüística necessària per a resoldre els dubtes que poden sorgir a l’hora d’expressar-se en valencià, tant per escrit com oralment.