Espais per a treballar en grup

Tutors - IVAP 2018

Fòrum de debat dels tècnics i tècniques.

Grup per a compartir el treball d'explotació dels guions de l'espai radiofònic En una paraula