Espais per a treballar en grup

Grup de treball dels tutors per al curs de valencià mitjà. Juliol i agost del 2017.

Coordinació dels cursos de les Oficines de Promoció del Valencià, curs 2017

Fòrum de debat dels tècnics i tècniques.

Grup per a compartir el treball d'explotació dels guions de l'espai radiofònic En una paraula