Espais per a treballar en grup

Coordinació dels cursos de les Oficines de Promoció del Valencià, curs 2017

Grup de treball sobre l'ús dels cursos de valencià de Minerva la Formació de Persones Adultes

Grup de professorat-tutor dels cursos de valencià de l'IVAP, l'EVES i Minerva del 2015.

Espai per a enviament de dades protegides

Espai de treballs per a l'actualització i revisió dels materials dels cursos de valencià.

Grup de treball sobre l'ús dels cursos de valencià de Minerva la Formació de Persones Adultes

Grup de treball dels membres de les comissions examinadores de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Fòrum de debat dels tècnics i tècniques.

Grup de treball per a tècnics lingüístics de les direccions territorials

Espai de treball per als membres del Grup Minerva

Grup per a compartir el treball d'explotació dels guions de l'espai radiofònic En una paraula