Descàrregues de materials de valencià en format PDF.

CD-ROM de Nadal editats per la Conselleria d'Educació.

Material amb suport d’àudio i d’imatges que presenta un contingut paral·lel en les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l’usuari pot, en qualsevol moment, passar d’una llengua a una altra.

Materials didàctics diversos.

Guies de conversa

Guia didàctica de l'exposició "El llibret de falla. 1850-2014. Explicació i relació de la festa".