Materials d'autoaprenentatge

Dictats de valencià per a realitzar en línia

Material complementari per a cursos de valencià

Material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu, que es pot practicar en línia.

INTER-VAL és un conjunt d'exercicis que tenen com a finalitat servir d'ajuda als aspirants que es presenten a les proves de valencià de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Autoaprenentatge del valencià. Nivell Mitjà

Píndoles formatives per a l'aprenentatge del valencià en format estàndar