Material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu.