• Traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.
  • Corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança...
  • Programa d’autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...