Grup de treball per a tècnics lingüístics de les direccions territorials