Material amb suport d’àudio i d’imatges que presenta un contingut paral·lel en les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l’usuari pot, en qualsevol moment, passar d’una llengua a una altra.