INTER-VAL és un conjunt d'exercicis que tenen com a finalitat servir d'ajuda als aspirants que es presenten a les proves de valencià de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)