Informació lingüística necessària per a resoldre els dubtes que poden sorgir a l’hora d’expressar-se en valencià, tant per escrit com oralment.