Guia didàctica de l'exposició "El llibret de falla. 1850-2014. Explicació i relació de la festa".