Diagrama de temes

 • General

  Programa SALT

  • Informació

   El Salt és un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.

   El Salt és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança...

   El Salt és un programa d'autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...


   Hi ha dos versions del programa:

   • Salt 3.0, que funciona de manera independent.
   • Salt 4.0, que funciona sobre el programa Writer d'OpenOffice. El Salt 4.0 té, al seu torn, dos versions, una per a Windows i una altra per a Linux.
   • Portal de traduccions, per a usuaris de la Generalitat. Telèfon per a sol·licitar alta 970095.
   • SALT 3.0


   • SALT 4.0