Diagrama de temes

 • General

  Activitats de valencià - romanés

  •   
   Activitats de valencià-romanés
   Este material, integrat per 6 unitats, estructurades en tres apartats i amb suport d'àudio i d'imatges, presenta un contingut paral·lel en les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l'usuari pot, en qualsevol moment, passar d'una llengua a una altra.
   Això convertix el material en una aplicació vàlida per a aprendre valencià per part dels roman
   esos i romanés per part dels valencians. 

   Descàrrega