Omet navegació

PRÀCTIQUES DE PRONÚNCIA

DE LA CASSET

Director: Josep Lacreu

Redactors: Carme Colomer, Vicent Moreno, Encarna Pascual, Ofèlia Sanmartín

Veus complementàries: Rosa Arlandis, Vicent Grau, Emili Sáez

Dissenyador: Vicent Almar

Enregistrament: Estudi de Música

  

DE L'ADAPTACIÓ WEB

Digitalització: Ofèlia Sanmartín

Adaptació web i disseny: Vicent Grau